Trainingen oplossingsgericht werken

Waarom trainingen?

Als trainer bied ik leer- en ontwikkelmogelijkheden aan teams en individuele medewerkers. Dit zijn belangrijke ingrediënten voor enthousiasme en meer bevlogenheid in het werk. Bevlogen medewerkers zijn productiever en verzuimen minder. Na een van de trainingen oplossingsgerichte gespreksvoering zei een deelnemer: ‘Verrassend dat zo’n andere manier van vragen zo’n groot resultaat kan hebben’. Daarom: trainingen.

Hoe voorkom je ‘de waan van de dag’

Een training is een uitstekende manier om kennis en vaardigheden te vergroten. Maar na enkele maanden, horen we ook wel eens dat het ‘in de waan van de dag naar de achtergrond is verdwenen’. Dat is niet zo gek. Blijvende verandering vraagt meer dan een leuke training. Het vraagt continu oefenen in de eigen werkpraktijk. Intrinsieke motivatie en daarover met elkaar in gesprek zijn. Kortom: een leeromgeving met veiligheid, inspiratie en reflectie.

Van trainer naar begeleider van verandering

Ik ben graag meer dan enkel ‘de trainer voor een dag’. Geen lange dagen, maar kortere momenten dicht op de praktijk. Buiten de trainingen om houd ik contact om praktijkmomenten na te bespreken, zoals een huisbezoek met een hulpverlener, een verzuimgesprek van een leidinggevende of een teamvergadering. Mijn trainingen zijn maatwerk, zodat we samen écht verandering teweeg kunnen brengen.

Basisaanbod

Maatwerksessies zijn afgeleid van enkele basistrainingen, zoals:

Verzuimtraining

Een training aan leidinggevenden in het voeren van oplossingsgerichte verzuimgesprekken (na de training spreken we niet meer over verzuim, maar over gezondheidsbevordering of inzetbaarheid).  

Duur: een dag of twee dagdelen.

Onderdelen:

 • Juridische kennis, zoals Arbowetgeving en Wet verbetering poortwachter
 • Rolvastheid: wie doet wat?
 • Kennis Arbodossier bevlogenheid
 • Basiskennis oplossingsgerichte benadering
 • Het voeren van het oplossingsgerichte verzuimgesprek

Basistraining oplossingsgerichte gespreksvoering

Een training aan hulpverleners, docenten en/of leidinggevenden in oplossingsgerichte gespreksvoering.

Duur: twee dagen.

Onderdelen:

 • Oplossingsgerichte benadering: een ander perspectief
 • Probleemgerichte vs. oplossingsgerichte vragen
 • Van klacht naar wens
 • Oplossingsgerichte technieken, zoals de schaalvraag en de cirkeltechniek
 • Werkbare doelen stellen
 • Positioneren van een gesprek
 • Verschillende types samenwerking (bezoeker-typisch, klaag-typisch en klant-typisch)
 • De gestuurde cliënt
 • Grounding
 • Het conceptuele model; vijf essentiële principes uit de oplossingsgerichte benadering

Deze training is ontwikkeld door GZ-psycholoog en psychotherapeut Arnoud Huibers. Ik verzorg de training in samenwerking met het Solutions Centre in Soesterberg.