Oplossingsgerichte benadering

Grondleggers

De grondleggers van de ‘solution focused approach’ zijn Insoo Kim Berg (1934 – 2007) en Steve de Shazer (1940 – 2005). Vanuit hun Brief Family Therapy Center in Milwaukee (USA) ontwikkelden zij, met hun team, de Oplossingsgerichte methodiek. Insoo Kim Berg richtte in 2004 het Solution Centre op. Dit deed ze samen met de Nederlandse Gz-psycholoog en psychotherapeut Arnoud Huibers. De basistraining oplossingsgerichte gespreksvoering verzorg ik in samenwerking met het Solution Centre.

Verschil oorzaak-gevolg model

De oplossingsgerichte benadering verschilt radicaal van het oorzaak-gevolg model dat we kennen uit de medische wereld. In het oorzaak-gevolg model wordt een analyse van de problemen gemaakt. De oorzaak wordt door de professional gevonden en verwoord in een diagnose. Er volgt een behandeling die past bij de diagnose. Met dit oorzaak-gevolg model is veel bereikt. Problemen worden erkend en in veel gevallen via een adequate behandeling opgelost. Maar als er meerdere problemen zijn en complexere situaties, is de oplossingsgerichte benadering een goed alternatief.

De oplossingsgerichte benadering erkent de problemen en het verdriet dat mensen ervaren. Vervolgens ontdekken de professional en de cliënt samen wat de gewenste toekomst is. De relatie is gelijkwaardig. Hier neemt de professional ‘de houding van het niet-weten’ aan. Samen wordt ontdekt welke strategieën van de cliënt al goed werken. Daarbij ontstaan nieuwe ideeën, die zowel de cliënt als de professional alleen niet hadden kunnen bedenken. Kortom: de focus in het oplossingsgerichte gesprek ligt op de gewenste situatie, niet op het probleem; op successen, niet op missers; op resources en mogelijkheden, niet op zwakten en beperkingen. In kleine stappen werken aan de gewenste toekomst, daar gaat het om.

Resultaten

In de praktijk merk ik keer op keer het positieve effect van deze benadering (zie referenties). We behalen samen hoopvolle en positieve resultaten in minder tijd. De cliënt staat centraal, waardoor de autonomie, verantwoordelijkheid en regie ligt waar die hoort én gewaarborgd wordt. Opvallend: oplossingsgericht werkende professionals ervaren zelf minder verschijnselen van vermoeidheid en uitputting dan probleemgericht werkende professionals.

Brede toepassing

De oplossingsgerichte benadering is ontstaan in een therapiesetting, maar wordt inmiddels toegepast en vertaald in verschillende werkvelden, zoals de wereld van coaching, teamontwikkeling, onderwijs en bedrijfskunde.