Bedrijfsmaatschappelijk werk

Waarom bedrijfsmaatschappelijk werk?

Stel je eens voor… dat elke werknemer tot zijn of haar recht komt. Dat unieke kwaliteiten zichtbaar worden en benut in een positief werkklimaat. Een omgeving waarin ook ruimte is om de lastigheden van het leven en werk te bespreken. Als bedrijfsmaatschappelijk werker is het mijn missie om dit te realiseren met mijn cliënten. Zodat zij vertrouwen hebben in de toekomst en verzuim daalt. Daarom: bedrijfsmaatschappelijk werk.

Onafhankelijk

Als bedrijfsmaatschappelijk werker sta ik ‘midden in het bedrijf’. Ik bouw op strategisch, tactisch en operationeel niveau mee aan een mentaal gezonde bedrijfscultuur. Ik ben er voor de werknemer én voor de werkgever. Altijd zelfstandig en onafhankelijk (Art. 13 lid 6 Arbowet).

Vertrouwelijk

Veiligheid in de bedrijfscultuur is de sleutel voor openheid, creativiteit en onderlinge zorg. Veiligheid is ook fundamenteel voor gesprekken met de bedrijfsmaatschappelijk werker. Daarom houd ik mij aan de geheimhoudingsplicht. Als overleg met anderen nuttig is, doe ik dat alleen na toestemming (Art. 10-13 Beroepscode voor maatschappelijk werker).

Van probleem naar wens

Ongeveer de helft van de cliënten zoekt hulp om problemen of uitval te voorkomen (preventief). Voor anderen geldt dat zij (deels) zijn ziek gemeld (curatief). Genoemde problemen zijn bijvoorbeeld:

  • Stress- en angstklachten
  • Problemen in de samenwerking
  • Rouw- en verlieservaringen
  • Lastige werk-privébalans
  • Grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten en intimidatie

Vanuit de oplossingsgerichte benadering zoeken we samen naar de wens achter het probleem. Doelen van cliënten zijn bijvoorbeeld het goed verwerken van heftige gebeurtenissen of het verbeteren van zelfzorg of de samenwerking met anderen.

Zzp-er, maar niet alleen!

Als zzp-er ben ik onafhankelijk en vrij, maar niet alleen. Zo werk ik samen met bedrijfsartsen (taakdelegatie), arbeidsdeskundigen, fysiotherapeuten, ergonomen, organisatieadviseurs en psychologen. Ik neem actief deel aan een intervisiegroep en ben lid van de Vereniging van Oplossingsgerichte Professionals Nederland (VOPN) en het Gronings Netwerk Positieve Gezondheid. Ik onderschrijf de Beroepscode voor de maatschappelijk werker. Daaraan ben ik toetsbaar middels het tuchtrecht. En ik ben geregistreerd bij het Registerplein (nr. 461039398), hét kwaliteitskeurmerk voor sociaal werkenden.

Overlap loopbaanthema’s

Soms hangen oplossingen samen met loopbaanthema’s. Bijvoorbeeld als het werk niet (meer) goed past bij de persoonlijke eigenschappen. Omdat ik ook werk als loopbaancoach, kan ik dit een plek geven in de hulpverlening. Dan gaan we aan de slag met bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling, 21st century skills en arbeidsmarktvaardigheden. 

Aanbod

  • Incompany maatschappelijk werk voor grotere organisaties, zoals individuele psychosociale hulpverlening voor werknemers, traumaopvang en deelname aan sociaal-medisch overleg (SMO).
  • Psychosociale trajecten voor individuele werknemers. Dat begint altijd met een intake (zie kader), gevolgd door afspraken over hoe verder. Dit is maatwerk. Gemiddeld gaat het om vijf gesprekken met tussendoor mailcontact en opdrachten.
  • Mooie initiatieven op basis van specifieke behoeften. Zoals workshops over verlies en rouw op het werk, omgaan met stress of oplossingsgerichte gespreksvoering.

De intake – een S.T.E.R.K. gesprek

Situatie
● uitleg gesprek ● verkenning organisatie ● functie en rollen ● dienstverband ● eerste dag ziekmelding (indien aan de orde) ● sociale context (thuis en op het werk)

Toekomst
● hoe kan ik je helpen? ● wat is een goede uitkomst van dit gesprek? ● hoe merken we dat het beter zal gaan? ● wat zijn doelen?

Erkenning
● welke problemen en lastigheden ervaar je? ● hoe is dat voor je?

Resources
● wat zijn je kwaliteiten en sterke kanten? ● aan wie heb je steun? ● wat zijn je hulpbronnen?

Kleine stappen
● welke ideeën krijgen we in dit gesprek die je verder helpen? ● vervolgafspraken