Loopbaancoaching

Waarom loopbaancoaching?

Stel je eens voor… dat werknemers energie hebben, zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en met plezier naar hun werk gaan. Dat elke werknemer écht tot zijn of haar recht komt, waardoor unieke kwaliteiten zichtbaar worden en benut. Als loopbaancoach wil ik hieraan bijdragen. Dat is mijn missie. Ik vind het elke keer mooi om te zien als loopbaankandidaten weer regie ervaren. Vertrouwen in de toekomst neemt toe. Verzuim daalt. Daarom: loopbaancoaching.

Onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid

Als loopbaancoach sta ik ‘midden in het bedrijf’. Ik bouw op strategisch, tactisch en operationeel niveau mee aan persoonlijke ontwikkeling en een optimale match tussen werknemers en de werkomgeving. Dat kan goed als ik mijn onafhankelijkheid bewaar. Anders gezegd: ik ben er voor de werknemers én de werkgever. Gesprekken zijn vertrouwelijk, want dat creëert veiligheid. Veiligheid in de bedrijfscultuur is de sleutel voor openheid, creativiteit en persoonlijke ontwikkeling. Veiligheid is dus ook fundamenteel voor gesprekken met mij als loopbaancoach. Als overleg met anderen nuttig is, doe ik dat alleen na toestemming.

Van probleem naar wens

Werknemers kunnen ervaringen hebben die van invloed zijn op hun werk. Bijvoorbeeld:

  • Eigen werk niet meer kunnen doen door ziekte
  • Bedrijfsveranderingen of persoonlijke veranderingen waardoor het huidige werk niet meer passend is
  • Onvoldoende zicht hebben op eigen kwaliteiten en wensen

Vanuit de oplossingsgerichte benadering zoeken we naar de wens achter het probleem. Doelen van kandidaten zijn bijvoorbeeld het ontdekken van eigen kwaliteiten en wensen, het ontwikkelen van sollicitatievaardigheden of meer eigen regie op de loopbaan. Het gewenste resultaat is vrijwel altijd: gewoon fijn werk!

Zzp-er, maar niet alleen!

Als zzp-er ben ik wel onafhankelijk en vrij, maar niet alleen. Zo werk ik samen met HR-adviseurs, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen (UWV), fysiotherapeuten, ergonomen, organisatieadviseurs en psychologen.

Psychosociale aspecten

Soms spelen er ook psychosociale problemen en is het nuttig om dit een plek te geven in het loopbaantraject. Dan kan dat. Omdat ik ook werk als bedrijfsmaatschappelijk werker heb ik expertise rondom psychosociale thema’s, zoals stress en burn-out, verlieservaringen (ook door grote bedrijfsveranderingen) en omgaan met chronische klachten.

Aanbod

Als loopbaancoach verzorg ik de volgende diensten.

  • Individuele loopbaantrajecten gericht op persoonlijke ontwikkeling, ontdekken van kwaliteiten en duurzame inzetbaarheid.
  • Trajecten op spoor 1. Dat betekent ontwikkeling en een betere match binnen hetzelfde bedrijf. Dit kan op drie manieren (vaak een combinatie):
  1. Zoeken naar manieren om de eigen functie beter te laten aansluiten op persoonlijke kwaliteiten (jobcraften).
  2. Ander werk te zoeken bij de eigen werkgever.
  3. Als werknemer vaardigheden ontwikkelen die het werk prettiger maken, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking.
  • Trajecten op spoor 2. Dat betekent het zoeken en vinden van werk buiten de eigen organisatie. Dit gebeurt vaak in het tweede ziektejaar. Hier komen vaak nieuwe vaardigheden bij kijken, bijvoorbeeld op het gebied van solliciteren. We maken een analyse van kwaliteiten en wensen (persoonsprofiel). En een analyse van de arbeidsomgeving (zoekprofiel). Deze profielen worden gevormd aan de hand van coaching gesprekken, actuele arbeidsmarktinformatie en eventueel ondersteunende loopbaantesten. Vervolgens richt de oplossingsgerichte coaching zich op het zélf bereiken van doelen.
  • Groepsbijeenkomsten (bijvoorbeeld workshops presenteren en solliciteren). Dit is incompany maatwerk of vindt plaats bij voldoende individuele deelnemers.

Rapportage

We maken per traject afspraken over terugkoppeling. Voor spoor 2 trajecten geldt uiteraard dat rapportages voldoen aan de eisen van het UWV (adequaat dossier).